Наша компанія зосереджена на представленні інтересів клієнтів у судових та адміністративних справах, а також на консультуванні підприємств та фізичних осіб. Наша команда детально аналізує кожну справу та знаходить індивідуальний підхід, включаючи складні та нетрадиційні питання.

Наша команда має успішний міжнародний досвід. 

Для нас важливо, щоб клієнт був задоволений не тільки кінцевим ефектом, але і самим процесом співпраці.

Нашу команду очолює юрисконсульт пан Марцін Валавський.

Marcin Walawski Radca Prawny

Марцін Валавський – юрисконсульт

член окружної палати юрисконсультів у Щецині, випускник факультету права та менеджменту Університету ім. Адама Міцкевича в Познані. Пан Валавський вільно володіє англійською та норвезькою мовами на базовому рівні.

Його наукові інтереси під час навчання були зосереджені на галузі зобов’язального права, діяльності господарських товариств та питаннях, пов’язаних з цінними паперами.

Пан Валавський написав магістерську роботу на тему “Дематеріалізація цінних паперів” на кафедрі цивільного та господарського права під керівництвом габілітованого доктора наук проф. Яніни Панович-Липської, яку захистив на відмінно. Також він блискуче склав іспит з питань господарського права.

З метою підвищення кваліфікації пан Валавський отримав післядипломну професійну освіту в Університеті банківської справи в Познані за спеціальністю «Податки та податкове консультування».

Професійну кар’єру пан Валавський розпочав в 2008 році в адвокатських та юридичних компаніях в Познані.

У 2010-2015 роках він був членом юридичної команди, яка надавала юридичні послуги компаніям з холдингу тодішнього банку “Zachodni WBK” (сьогодні Santander): BZ WBK Товариство інвестиційних фондів Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (сьогодні Santander TFI S.A.) та BZ WBK Asset Maganement S.A.

До його задач входили постійний юридичний супровід діяльності цих суб’єктів, зокрема редагування та аналіз типових для фінансових ринків контрактів, юридичний супровід податкової команди, оцінка правомірності претензій клієнтів, обслуговування компаній в роботі з контролюючими органами (включаючи державний орган фінансового нагляду), перевірка поточних та періодичних звітів, підготовка та перевірка внутрішніх розпоряджень, а також моніторинг змін у правовому середовищі з особливим акцентом на законодавстві, що регулює питання фінансових ринків.

Пан Валавський також брав участь у проектах, пов’язаних із впровадженням нових інвестиційних продуктів, а також у впровадженні нових інформаційно-комунікаційних рішень у процесі обслуговування клієнтів.

Серед його професійного досвіду слід також відмітити співпрацю з страховими компаніями в рамках судових процесів в місті Познань і околицях.

З 2014 року пан Валавський провадить діяльність в рамках власної юридичної компанії.

Julia
Marcola

Radca prawny

Biegle włada językiem angielskim oraz w stopniu średnio-zaawansowanym językiem niemieckim.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia ukończyła w 2019 r. ze stopniem bardzo dobrym. W toku studiów otrzymywała Stypendium Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego dla najlepszych studentów. Tytuł magistra uzyskała broniąc pracę na Katedrze Prawa Cywilnego i Handlowego z zakresu tematyki spółek kapitałowych.
We wrześniu 2019 roku zdała egzamin wstępny na aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie.
Wieloletnie doświadczenie zaczęła zdobywać jeszcze w czasach wczesnostudenckich, w ramach odbywania praktyk w szczecińskich kancelariach radcowskich i adwokackich. Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym oraz gospodarczym, w tym zakładaniu spółek dla klientów zagranicznych.
Posiada szerokie doświadczenie w zakresie dochodzenia wierzytelności na drodze sądowej.

j.marcola@walawski.com
+48 690 009 732

Rafał
Pazdyk

konsultant
podatkowy

Absolwent prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obronił pracę magisterską pt. „Odpowiedzialność za szkody, a samochody autonomiczne.” Biegle włada językiem angielskim, laureat konkursu prawniczego języka angielskiego. Ukończył kurs prawa porównawczego.
W trakcie studiów podjął pracę w kancelarii doradztwa podatkowego i powiązał z tym swoją przyszłość. Potem współpracował z różnej wielkości kancelariami doradztwa podatkowego ze Szczecina, Warszawy i Poznania. Dzięki temu zna problemy i potrzeby zarówno małych i średnich firm jak i międzynarodowych korporacji.
Specjalizuje się w bieżącym doradztwie w podatkach dochodowych i obrotowych. Zajmował się również optymalizacjami i planowaniem podatkowym. Posiada doświadczenie we wdrażaniu ulg dla innowacyjnych przedsiębiorstw. Doradzał podmiotom z branży sportowej, nieruchomościowej, IT i produkcyjnej.

info@walawski.com
+48 690 009 732

Karolina
Walawska

Radca prawny,
ekspert zewnętrzny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz stypendystka w ramach programu LLP Erasmus na Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Ukończyła także studia podyplomowe na Politechnice Poznańskiej, na kierunku „Realizacja Inwestycji Celu Publicznego oraz Procedury FIDIC i Banku Światowego”.
Przez ponad dekadę związana z poznańskimi kancelariami obsługującymi podmioty publiczne i inwestorów zagranicznych.
Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych dotyczących inwestycji infrastrukturalnych, reprezentując zarówno inwestorów (w szczególności spółki celowe i jednostki samorządu terytorialnego) jak również wykonawców.
W zakres jej specjalizacji należy zaliczyć także postępowania sądowadministracyjne i doradztwo w procesach budowlanych i inwestycyjnych.

info@walawski.com
+48 690 009 732

Aleksandra
Korona

Aplikant
radcowski

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, która broniąc pracy magisterskiej pod tytułem „Odpowiedzialność cywilna za błąd medyczny” uzyskała tytuł magistra prawa.
Aktualnie aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie, związana z kancelarią od grudnia 2023 r. Rozpoczęła swoją ścieżkę zawodową w latach wczesnostudenckich, zdobywając doświadczenie w renomowanych kancelariach radcowskich i adwokackich.
W kręgu jej zainteresowań pozostaje prawo gospodarcze oraz szeroko pojęte prawo cywilne, w tym prawo rodzinne.
Posiada szerokie doświadczenie w zakresie dochodzenia wierzytelności na drodze sądowej.
Biegle posługuje się językiem angielskim.

info@walawski.com
+48 690 009 732

Aleksandra
Kędra

Asystent
radcy prawnego

Studentka V roku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelariach adwokackich i radcowskich.
Od początku 2023 r. związana z kancelarią Radcy Prawnego Marcina Walawskiego. W kancelarii zajmuje się głównie sprawami cudzoziemców, w szczególności obsługuje proces legalizacji pobytu i zatrudnienia oraz koordynuje sprawy z tym związane.
W kręgu jej zainteresowań pozostaje także prawo cywilne oraz prawo spadkowe.
Biegle posługuje się językiem angielskim.

info@walawski.com
+48 690 009 732

Nasza misja.

Наша місія – розроблення та впровадження ефективних правових рішень – як у судових процесах, так і в консультаційній сфері.

Успіх бізнес-проектів та успіх у залі суду часто залежать від того, чи правильно визначено ключові питання для даної справи та чи підібрана відповідна стратегія, а також від здатності швидко реагувати на ситуацію, що змінюється.
Тому:

  • ми приділяємо велику увагу проблемам наших клієнтів і ретельно аналізуємо їх,
  • ми підходимо до кожного питання індивідуально та гнучко, прагнучи досягти намічених цілей.

Наша компанія надає послуги індивідуальним клієнтам, асоціаціям, фондам, підрозділам місцевого самоврядування та підприємцям.
Наші послуги надаються польською та англійською мовами. Ми також співпрацюємо з юристами, які володіють німецькою мовою.

Юридична підтримка підприємств

Юридична підтримка індивідуальних клієнтів

Послуги для іноземців

Ми надаємо комплексні юридичні послуги для іноземців.
Ми підтримуємо підприємців, які починають свій бізнес у Польщі.
Ми спеціалізуємося на створенні компаній комерційного права для наших клієнтів (включаючи товариства з обмеженою відповідальністю).

Ми представляємо роботодавців та працівників у питаннях, пов’язаних із легалізацією роботи та перебування. Зокрема, ми надаємо юридичну підтримку у таких питаннях:

  • дозволи на роботу (zezwolenie na pracę);
  • дозволи на проживання (zezwolenie na pobyt);
  • посвідки на тимчасове проживання у Польщі (karta pobytu);

Новини

  • Covid-19, Zasiłek Postojowy Świadczenie Postojowe dla zleceniobiorców - Sejm wprowadził w ostatnim czasie szereg rozwiązań, mających załagodzić gospodarcze skutki epidemii koronawirusa SARS-CoV-2. W ramach zaproponowanych rozwiązań, Ustawodawca w tzw. tarczy antykryzysowej przewidział zasiłek postojowy dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne. Zgodnie z art. 15zq ustawy… читати далі
Побачити більше...

Вам потрібна юридична підтримка чи консультація?

Зверніться до нас та опишіть свою проблему.

МАРЦІН ВАЛАВСЬКИЙ
Radca Prawny

Тел. +48 605 619 699
info@walawski.com
вул. Bolesława Śmiałego 20/1
70-347 Щецин

Ikona Facebook Ikona LinkedIn

Графік роботи:
Понеділок - П’ятниця: 8:00-17:00
або за індивідуальною домовленістю